Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на
ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic

outbreak of COVID-19

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия
за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен

ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-
19 и стабилност на работните места.

Бенефициент: ЛЕКС РЕНТ ЕООД

Обща стойност: 7 586.34 лв., от които 6 448.39 лв.
европейско и 1 137.95 лв. национално съфинансиране.

Начало: 02.09.2020г.
Край: 02.12.2020г.

 

LexRent-beneficient.pdf